Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 Yılı Erzurum Adalet Komisyonu Başkanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Alımları Sözlü Sınav Sonuçları
17.10.2023

T.C.
ADALET BAKANLIĞI
ERZURUM ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 


İLAN
           

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli, 9.512 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım İlanı gereği Başkanlığımıza verilen sınav izni ile; Erzurum Ceza İnfaz Kurumlarında çalıştırılmak üzere;

 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 530  Erkek İnfaz ve Koruma Memurluğu,
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 30 Kadın İnfaz ve Koruma Memurluğu, 
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 15  Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurumu Katibi),
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 5  Hemşire,
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 15  Şoför,
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 2  Aşçı Destek Personeli,
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 3  Bilgisayar Teknisyeni,
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 3  Elektrik Teknisyeni,
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 1  Makina Teknisyeni,
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 5  Sıhhi Tesisat Teknisyeni,
 * Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı Sözleşmeli 1  Elektronik Teknisyeni, unvanları için sözlü sınav sonucu nihai başarı sırası aşağıdaki sorgu ekranlarında belirtilmiştir.

Sözlü sınav sonuçlarına göre sınavı asil kazanan adayların,

1-) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesinin onaylı sureti ( e devlet çıktısı kabul edilecektir.) ,
2-) İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olması.)
3-)Kimlik Fotokopisi,
4-)KPSS sonuç belgesi (2022 Yılı – Bilgisayar çıktısı)
5-)Sağlık Kurulu Raporu

İNFAZ VE KORUMA MEMURLARI İÇİN ;

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği gereğince;
Karar kısmında MUTLAKA;

"Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda görev yapamaz."

"Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama Ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanında Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği ve ekine göre ilgili unvanda yurdun her yerinde görev yapabilir." şeklinde yazması,

    * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerine ibraz etmek üzere RESMİ YAZI (yazıda belirtilen devlet hastanelerinden herhangi biri olabilir) için (İnfaz ve Koruma Memuru rapor üst yazısı hastaneye ibraz için Tıklayınız).

    * İnfaz ve Koruma Memuru adayları için, Yönetmeliğin Sağlık Şartlarına İlişkin eki. (Tıklayınız)
 

DİĞER UNVANLARDA ATANACAK ADAYLAR İÇİN ;

Adalet Bakanlığı Memur, Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 6-18/c maddesinde bulunan şartları taşıdığını Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemeleri gerekmektedir. Adayların hangi unvanda ataması yapılacak ise o unvanda görev yapabileceğinin sağlık kurulu raporunda belirtilmesi gerekmektedir.
 Karar kısmına MUTLAKA;


“Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı) ("Hemşire, Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurum Katibi), Şoför, Aşçı, Bilgisayar Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Makine Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teksisyeni ve Elektronik Teksinyeni olur" ibarelerinin yazılması gerekmektedir. 


* Hemşire, Büro Personeli (Ceza İnfaz Kurum Katibi), Şoför, Aşçı, Bilgisayar Teknisyeni, Elektrik Teknisyeni, Makine Teknisyeni, Sıhhi Tesisat Teksisyeni ve Elektronik Teksinyeni adayları için Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerine ibraz etmek üzere RESMİ YAZI (yazıda belirtilen devlet hastanelerinden herhangi biri olabilir) için (Diğer Unvanlar için rapor üst yazısı hastaneye ibraz için Tıklayınız). 

6-)Vukuatlı Nüfus Aile Kayıt Örneği (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Tüm Aileyi Gösterecek.)
7-)Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi) (Askerden muaf ise muafiyet raporu)
8-)Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Ancak evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarında ayrı ayrı gösterir şekilde adli sicil kaydı alınacaktır.)
9-)Şoförler için ehliyet fotokopisi
10-)Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),
11-)Mal bildirim formu (EK-2), (Herhangi bir mal varlığı yoksa da doldurulacak.)
12-)Eş Durumu dilekçesi (EK-3), (Bekâr ise de doldurulacak.)
13-)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-4),
14-)Sözleşme Beyanı (EK-5),
15-)Üniforma Temini İçin Dilekçe (EK-6) 

İstenilen belgelerin, 17/11/2023 günü mesai bitimine kadar Erzurum Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim edilmesi veya 17/11/2023 tarihinde Başkanlığımızda olacak şekilde Acele Posta (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.
İlgilere ayrıca tebligat yapılmayacağı ilanen duyurulur. 17/10/2023 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”
 

T.C KİMLİK NO
AD SOYAD
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu