Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2023 YILI ERZURUM ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAV SONUÇLARI
02.10.2023

T.C.

ERZURUM ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU

 

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ, SÖZLEŞMELİ MÜBAŞİRLİK, SÖZLEŞMELİ KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ, SÖZLEŞMELİ İŞARET DİLİ TERCÜMANI SINAV SONUÇLARI

 

 

         Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alımı ilanı gereğince Erzurum merkez ve mülhakat adliyeleri sözleşmeli personel alımlarında,

 

Erzurum Adliyesinde 5, Aşkale Adliyesinde 1, Çat Adliyesinde 1, Horasan Adliyesinde 3, İspir Adliyesinde 2, Karayazı Adliyesinde 3, Pasinler Adliyesinde 3, Tortum Adliyesinde 1 olmak üzere 19 sözleşmeli zabıt kâtibi,

Erzurum Adliyesinde 5, Aşkale Adliyesinde 1, Çat Adliyesinde 3, Horasan Adliyesinde 2, İspir Adliyesinde 2, Karayazı Adliyesinde 2, Pasinler Adliyesinde 2, Tortum Adliyesinde 1 olmak üzere 18 sözleşmeli mübaşir,

Erzurum Adliyesinde 3 sözleşmeli koruma ve güvenlik görevlisi,

Erzurum Adliyesinde 1 sözleşmeli işaret dili tercümanı,

Erzurum Adliyesinde 3  sözleşmeli hizmetli pozisyonu için istihdam edilmek üzere sınav izni verilmiştir.

Bu itibarla;

Personel alımlarına ilişkin Komisyon Başkanlığımıza verilen sınav izni gereğince; Komisyon Başkanlığımızca 03/07/2023 – 05/07/2023 tarihleri arasında yapılan sözlü sınav sonuçlarına göre nihai sınav sonuçları aşağıda ilân edilmiştir.

Başarı durumu ASIL olan adayların aşağıda listelenmiş belgeleri en geç 16/10/2023 Pazartesi gününe kadar Komisyon Başkanlığımıza teslim etmeleri ya da bu tarihe kadar Komisyon Başkanlığımızda olacak şekilde başka il/ilçe Adliye Komisyon Başkanlıkları ya da Cumhuriyet Başsavcılıkları aracılığıyla evraklar taratılmış şekilde UYAP üzerinden ve ayrıca fiziki olarak APS yoluyla Komisyon Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir. (DİPLOMA, SERTİFİKA VB. EVRAKLARIN ASILLARININ GÖNDERİLMEMESİ, ASLI GİBİDİRLİ SURETLERİNİN GÖNDERİLMESİNE ÖZEN GÖSTERİLMESİ GEREKMEKTEDİR.)

Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

a) Zabıt Kâtibi unvanı için;


- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

- Daktilo veya bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını gösterir resmî belge (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)
- Daktilo veya bilgisayar sertifikası
- İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Kimlik Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

- Mal bildirimi (EK-2),

- Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

- Sağlık Beyan Formu (EK-4),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

- Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

- Tercih Formu (EK-7)

- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)


b) Mübaşir unvanı için;
 

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

- İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Kimlik Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

- Mal bildirimi (EK-2),

- Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

- Sağlık Beyan Formu (EK-4),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

- Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

- Tercih Formu (EK-8)

- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)


c) Koruma ve güvenlik görevlisi unvanı için;

- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

- İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Kimlik Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

- Mal bildirimi (EK-2),

- Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

- Sağlık Beyan Formu (EK-4),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

- Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

- Koruma ve Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı Fotokopisi

-“  1) Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu

Bağımlılığı olmamak,

     2) Nöroloji: Koruma ve güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,

     3) Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,

     4)Kulak Burun Boğaz (KBB): Koruma ve güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak,”

Hususlarını da kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “koruma ve güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu.

 

d) Hizmetli unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi

- İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Kimlik Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

- Mal bildirimi (EK-2),

- Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

- Sağlık Beyan Formu (EK-4),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

- Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

e) Sözleşmeli İşaret Dili Tercümanı unvanı için;
- Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Aslı-Fotokopisiyle Beraber)

- İki adet Biometrik fotoğraf, (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun, son 3 ay içerisinde çekilmiş olacak.)

- Kimlik Fotokopisi

- Nüfus Kayıt Örneği (Tüm Aile)

- Hiçbir kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe (EK-1),

- Mal bildirimi (EK-2),

- Eş Durumu dilekçesi (EK-3),

- Sağlık Beyan Formu (EK-4),

- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) (EK-5),

- Soruşturma Durum Beyan Dilekçesi (EK-6)

- Askerlik durumunu gösteren belge (E-devlet üzerinden alınabilir.) (Askerlikten muaf ise muaf olduğuna ilişkin belge ibraz edilecek.)

- Adlî ve arşiv sicil kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir.)

Türk İşaret Dili Bilim ve Onay Kurulu’nun (TİDBO) yürüttüğü Türk İşaret Dili Yeterlilik Sınavından (TİDYES) en az 70 puan aldığına dair belge veya tercümanlık yapacak seviyede işaret dilini bildiğini gösteren en az 200 saatlik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı belge ya da sertifika

 

İstenilen belgelerin, 16.10.2023 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Erzurum Adliyesi 5. Kat Erzurum Adlî Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığı kalemine bizzat teslim edilmesi veya 13.10.2023 tarihinde Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Caddesi, Erzurum Adalet Sarayı, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Kalemi Yakutiye/ERZURUM olacak şekilde Acele Posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

(Evraklarını Acele Posta ile gönderecek adayların Diploma ve Sertifika Asıllarını göndermeyip; Diplomalar için mezun oldukları yerden, sertifika içinse sertifikayı aldıkları yerden aslı gibidir yaptırarak, aslı gibidir yaptırdıkları belgeleri göndermeleri gerekmektedir.)

 

“Sınav sonucunun tebliğinden itibaren kanuni bir mazereti olmaksızın 15 gün içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen ya da aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri iptal edilecek ve yerlerine puan sıralamasına göre yedek adayların yerleştirme işlemi yapılacaktır. ”

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup, adaylara ayrıca TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI, hususu ilan olunur. 02/10/2023

TCKN
Ad Soyad
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu