Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
TÜRKİYE’NİN İLK ÇOCUK ADALET MERKEZİ ERZURUM’DA AÇILDI
23.11.2021

Türkiye’nin ilk Çocuk Adalet Merkezi (ÇAM) Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Erzurum Valisi Okay Memiş, eski Sağlık Bakanı ve Erzurum milletvekili Recep Akdağ ile yargı camiasının temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen törenle Erzurum’da hizmete açıldı. Çocuk adalet sisteminde görev alan birimleri bir araya getiren merkezlerin ülke geneline yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı arasında bu yıl 23 Mart’ta imzalanan Çocuk Adalet Merkezi kurulmasına dair işbirliği protokolü kapsamında inşa edilen merkez tamamlanarak, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde hizmete açıldı.

İNSAN HAKLARI EYLEM PLANININ ÇOCUKLARA YÖNELİK HEDEFLERİ BİRER BİRER GERÇEKLEŞİYOR
Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planı (İHEP) hedefleri arasında çocukların adli süreçlerde üstün yararlarının gözetilmesi, korunması ve ikincil örselenmesinin önüne geçilmesi yer alıyor. Bu doğrultuda "onarıcı adalet" yaklaşımıyla inşa edilen ÇAM projesi ile suça sürüklenen çocukların adli süreçlerden olumsuz etkilenmesinin önüne geçilmesi, mağdur çocukların rehabilitasyonlarının gerçekleştirilmesi, adli süreçte çocuklara yönelik koruyucu ve destekleyici tedbirlerin etkinliğinin artırılması hedefleniyor.

MERKEZDE PARKLAR, BAHÇELER VE OYUN ALANLARI BULUNUYOR
Çocukların üstün yararı gözetilerek tasarlanan merkezde, çocuklar hakkındaki adli iş ve işlemlerin yürütülmesinde görev alan tüm ilgili birimlerin yanı sıra çocukların sosyal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayacak parklar, bahçeler, oyun alanları yer alıyor.
Merkezde, çocuk mahkemesi, Cumhuriyet başsavcılığı çocuk soruşturma bürosu, adli destek ve mağdur hizmetleri müdürlüğü, adli görüşme odaları (AGO), çocuk polisi, aile ve sosyal hizmetler il müdürlüğü uzmanı, avukatlar, hukuk kliniği, psikososyal destek kliniği, adli tıp irtibat bürosu gibi birçok adli birim ve kişi bir arada bulunuyor.

ÇOCUKLARIN ADLİ SÜREÇTEN OLUMSUZ ETKİLENMESİ ÖNLENECEK
Merkezle mağdur ve tanık çocukların adli süreçten olumsuz etkilenmemesi, AGO’larda uzmanlar eşliğinde beyanlarını verebilmeleri, suça sürüklenen çocukların tekrar suçla temas etmemeleri için en uygun tedbirlerin uygulanması öngörülüyor. Özellikle ilk defa suça sürüklenen yaşı küçük çocukların mümkün olduğu kadar soruşturma ve kovuşturmaya konu edilmemesi yönündeki adımların da bu merkezde atılması hedefleniyor.
Bu kapsamda ÇAM’da suça konu eyleme değil, çocuğa odaklanılacak, çocuklar uzmanlar aracılığı ile dinlenecek, çocukların ilgi alanları tespit edilerek bu yönde yükümlülükler içeren tedbirlerin alınarak, ilgili kurum temsilcileri tarafından söz konusu tedbirlerin etkin şekilde uygulanması takip edilecek.

ÇAM’DA ÇOCUKLAR İÇİN ÇOCUK DOSTU USULLER UYGULANACAK
ÇAM’da çocuğun üstün yararı gözetilerek tedbir odaklı onarıcı adalet mekanizmaları birlikte değerlendirilerek çocukların suçtan ve suç ortamlarından uzaklaştırılması sağlanacak. Çocuklara yönelik tüm adli işlemler yetişkinlerden ayrı olarak çocuk dostu ortamda yine çocuk dostu usuller uygulanarak gerçekleştirilecek.
ÇAM ile çocukların ilgi alanları ve yetenekleri doğrultusunda eğitimlerine devam edebilmeleri, sportif faaliyetlere yönlendirilmeleri, meslek edinmeleri ve gerek kendilerine gerekse de ailelerine yönelik sunulacak destek hizmetleri ile topluma yararlı bireyler olarak yetişmelerinin sağlanması hedefleniyor.

ÇAM’DA DURUŞMA SALONU KATILIMCI BİR BAKIŞ AÇISIYLA YENİDEN YAPILANDIRILDI.
ÇAM’da yer alan çocuk mahkemesi duruşma salonu benzer örnekler de incelenerek, çocuğun üstün yararını önceleyen ve çocuk dostu şekilde düzenlendi. Duruşma salonu, suça sürüklenen çocuk, mağdur ve avukatlar ile gerekmesi halinde çocuğa yönelik hizmet sunabilecek kamu kurumlarının temsilcilerinin de sürece katılımını esas alan bir düşünce ile yapılandırıldı. Özellikle suça sürüklenen çocuklara yönelik uygulanabilecek tedbirlerin belirlenmesi ve bu tedbirlerin takip edilmesi sürecinde, suça sürüklenen çocuk, mağdur, avukatlar, adli destek görevlileri ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla karşılıklı görüş alışverişi neticesinde çocuk için en doğru kararın verilebilmesini temin etmek üzere duruşma salonu, hakim ve ilgili tüm aktörlerin yuvarlak bir masa etrafında oturacağı şekilde tasarlandı.

ÇAM’da duruşmalar çocuk dostu bu duruşma salonlarında cübbe giymeyen yargı mensupları ve avukatlar tarafından yapılıyor.

ÇAM modelinin diğer şehirlerde de uygulanması ve yaygınlaştırılması yönündeki Başkanlığımızca yürütülen çalışmalar devam etmektedir.

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr