Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Mükerrer Başvurulara ilişkin Duyuru
11.04.2022

T.C.
ERZURUM
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

İ L A N

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 
CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE 
İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ 
01/03/2022 TARİHLİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI İLANLARI GEREĞİNCE;

Komisyon Başkanlığımızca Sözleşmeli Personel Unvanları İçin Yapılan Başvurulardan Başvurularının Mükerrer Olması ve İlgili İlanlarda Gerekli Başvuru Şartlarının Sağlanmaması Sebebi İle Başvuruları Reddedilen Adaylara İlişkin Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımızın 07/04/2022 tarihli ve 2022/368 Sayılı Kararı Aşağıda Yayınlanmıştır.


  YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI İLAN OLUNUR. 

11/04/2022  

 

Mükerrer Başvuru Komisyon Kararı 

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr