Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Hemşirelik Personel Alımı Nihai Başarı Listesi
28.06.2022

T.C.
ERZURUM
ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAK OLUP İLANEN DUYURULUR

  
(İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)

 
    Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün 01/03/2022 tarihli “5.455 Sözleşmeli Pozisyon İçin Personel Alım Sınav İlanı” konulu ilanı ile  Komisyonumuza bağlı Ceza İnfaz Kurumlarında istihdam edilecek sözleşmeli personelin uygulama ve sözlü sınavlarının yapılması için Adalet Komisyonu Başkanlığımıza sınav izni verilmiştir.

    Nihai sınav sonucu BAŞARILI olarak belirtilen adayların aşağıda yazılı bulunan evrakları şeffaf kapaklı mavi dosya içerisinde listedeki sıralamaya uygun olarak Adalet Komisyonu Başkanlığımıza 22/07/2022 Cuma günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza elden teslim etmeleri veya acele posta servisi (APS) ile (en geç 22/07/2022 Cuma günü Başkanlığımıza ulaşacak şekilde) Başkanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

    Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

   

BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

 

1-) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği ya da barkodlu E-Devlet çıktısı (Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikleri öğrenim dalına ilişkin diploma ile sonradan başka bir öğrenim dalından mezuniyeti varsa bu diplomanın da ibrazı gerekmektedir.)

2-) Sağlık Kurulu Raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden  alınması ve alınacak sağlık kurulu raporunda "görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığı, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığının ve sözleşmeli hemşire olur" ibarelerinin özellikle ilgili bölümünde bulunması, sağlık kurulu heyetinde psikiyatri uzmanının bulunmasına dikkat edilmesi, rapordaki heyete ilişkin tüm imzaların tam olması ve rapordaki resim üzerinde mührünün bulunması hususlarına özellikle dikkat edilmesi)

3-) Son 3 ay içinde çekilmiş 2 adet biometrik vesikalık fotoğraf (Fotoğrafların Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliğine uygun olması gerekmektedir)

 

4-) Mal bildirimi

 

5-) 2020 yılı KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

 

6-) Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

 

7-) Erkek adayların askerlik durumlarını gösterir belgenin onaylı örneği  (Belgede askerliğin başlangıç ve terhis tarihlerinin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.) 

Askerlikten muaf adayların muafiyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin mutlaka askerlik durum belgesi ekine iliştirilerek (örneğin sağlık nedeniyle askerlikten muaf tutulmuş adaya ait muaf tutulma nedenini gösteren sağlık raporununda getirilmesi gerekmektedir.)

8-) Eş durumu dilekçesi

 

9-) Vukuatlı nüfus kayıt örneği

 

10-) Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

11-) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formunu bilgisayar ile doldurulması,  kısaltma yapılmaması, fotoğraf yapıştırılarak imzalanması gerekmektedir (3 adet) 

Not: Sınav sonucunun Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen 22/07/2022 Cuma gününe kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

 

 

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu