Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli İcra Katipliği Personel Alımı Nihai Başarı Listesi
04.08.2023

ERZURUM ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

 İLGİLİLERE AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAK OLUP İLANEN DUYURULUR

(İlan metninde yazılı olan hususları dikkatli bir şekilde okuyunuz!)

Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından 20/04/2023 tarihinde duyurulan ve Erzurum Adliyeside istihdam edilmek üzere Komisyonumuzca yapılan 1 adet Sözleşmeli İcra Katipliği sınavına ilişkin nihai sonuçlar aşağıda listelenmiştir.

Yedek adayların bu aşamada evrak ibrazına ihtiyaç duyulmamaktadır. Başarılı adayların yerlerine istihdamı düşünülen yedek aday/adayların evraklarına ihtiyaç duyulması halinde ilgili adayla Başkanlığımızca iletişime geçilecektir.

BAŞARILI OLAN ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR

1-Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya sınav birimi ya da ilgili öğretim kurumunca onaylı örneği, (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge-Adalet Mezunlarının ayrıca adalet mezuniyetlerine ilişkin diplomayı eklemeleri)

2-İcra Katibi unvanı için sertfika/transkript/bilgisayar dersi gördüğüne ilişkin belge (adalet mezunları hariç)

3-Sağlık beyan formu

4-İki adet Biometrik fotoğraf (Kılık, kıyafet yönetmeliğine uygun)

5-Mal bildirimi

6-2022 yılı KPSS sınav sonuç belgesi bilgisayar çıktısı

7-Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmeti bulunmadığına dair dilekçe

8-Askerlik durumunu gösteren belge (erkek adaylar için)

9-Adlî ve arşiv sicil kaydı ( Evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

10-Vukuatlı Nüfus kayıt örneği

11-Eş durum beyanı

12-Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırma Formu (Bilgisayardan doldurulacak, fotoğraflar yapıştırılacak, toplam 2 suret olacak.) 

İstenilen belgelerin, 16/08/2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar Başkanlığımıza  bizzat teslim etmeleri, il dışında bulunan adayların ise Komisyonumuza gönderilmek üzere kendilerine en yakın Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığı ile masrafı kendisinden alınmak suretiyle acele posta servisi (APS) ile gönderilmesi gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.)

Not: Sınav sonucunun Adliyemiz internet sitesinde yayımlanmasından itibaren yasal bir mazereti olmaksızın ilanımızda belirtilen 16/08/2023 Çarşamba gününe kadar istenilen belgeleri teslim etmeyen asıl adayların yerine puan sıralamasına göre yedek adaylardan evrak istenilecek, evrak ibraz etmeyen asıl adaylar hakkından feragat etmiş sayılacaktır.

 Adaylar istenilen belgeleri mavi kapaklı şeffaf dosya içeresinde yukarıdaki sıralama dikkate alınarak Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri/göndermeleri gerekmektedir.

 

EK - 1: Mal Bildirimi Formu

EK - 2: Eş Beyan Dilekçesi

EK - 3: Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe)

EK - 4: Güvenlik ve Arşiv Formu

EK - 5: Sağlık Beyanı

TC KİMLİK NO
ADI
SOYADI
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu