Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli icra Katipliği Sınavlarına Başvuran Adayların Başvuru Sonuçları
11.04.2022

T.C.
ERZURUM
ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ADALET BAKANLIĞI 
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VE
 İCRA İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ

01/03/2022 TARİHLİ İLANLARI GEREĞİNCE 

Komisyon Başkanlığımızca Yapılacak Olan Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği Uygulama Sınavlarına Girmeye Hak Kazananlara İlişkin

D U Y U R U

    Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarihli sözleşmeli personel alımı sınav ilanı gereğince Erzurum Adliyesi ve Komisyon Başkanlığımıza bağlı Mülhakat Adliyeler bünyesine 34 adet Sözleşmeli Zabıt Katibi ve Erzurum Adliyesi ile İspir Adliyesinde istihdam edilmek üzere 6 adet Sözleşmeli İcra Katibi kadrosu için sınav izni verilmiştir.
    Sözleşmeli zabıt katibi ve icra katibi alımı için merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 20 katı aday uygulama sınavına çağrılacaktır. Başvuruda bulunan aday tespitinin yapılması istenilmiş, sınavda istenilen şartlara göre oluşturulan aday tespit listesi aşağıda açıklanmıştır. 

    1-) Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği Uygulama Sınavına girmeye hak kazanan adayların, ekli listelerde isimlerinin olmaması ya da klavye türlerinin yanlış olması halinde, en geç 15/04/2022 tarihi mesai bitimine kadar Komisyon Başkanlığımız aranarak bilgi verilmesi gerekmektedir.
    2-)  Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği Uygulama sınavlarının tarih ve saatleri ekli listelerde yer alan her adayın isminin karşısında belirtilmiştir.
    3-) Belirlenen gün ve saatte uygulama sınavına katılmayan adayların BAŞARISIZ sayılarak sözlü mülakata alınmayacaktır.
    4-) Klavye Uygulama sınavı Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi Müdürlüğünde yapılacaktır. 
    Adres: Kurtuluş Mahallesi, Tortum Yolu Üzeri , 25040 Yakutiye/Erzurum
    5-) Klavye Uygulama sınavında çıkacak metinler Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü ve Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığının sitesinde yayınlanacaktır.
    6-) Klavye Uygulama sınavına girecek adayların yanlarında Kimlik Kartı getirmeleri mecburidir.
    7-) Uygulama sınavında BAŞARILI olup, sözlü mülakata girecek adayların en geç 16 Mayıs 2022 tarihinde https://erzurum.adalet.gov.tr adresinde ilan edileceği,

  YUKARIDA BELİRTİLEN HUSUSLAR TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI İLAN OLUNUR. 11/04/2022

 

SINAV TARİHLERİ

  SINAV TÜRÜ  

SINAV TARİHİ

Zabıt Katipliği 

            (Listedeki İlk 250 Kişi)             

                  10/05/2022                  
 

Zabıt Katipliği 
             (Listedeki İkinci 124 Kişi)               

11/05/2022

İcra Katipliği      

11/05/2022


Zabıt Katipliği ve İcra Katipliği Klavye Uygulama Sınavına Girmeye Hak Kazananlara İlişkin Listeler

 

SÖZLEŞMELİ ZABIT KATİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN LİSTE

SÖZLEŞMELİ İCRA KATİPLİĞİ BAŞVURU SONUÇLARINA İLİŞKİN LİSTE

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr