Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sözleşmeli Zabıt Katipliği ve Sözleşmeli İcra Katipliği Uygulama Sınavı Sonuçları ve Mülakat Tarihleri
12.05.2022

T.C
ERZURUM ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ
ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI


İ L A N


TÜM ADAYLARIN İLANI DETAYLI OLARAK İNCELEMESİ GEREKMEKTEDİR.
               

     Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 01.03.2022 tarihli sözleşmeli personel alımı sınav ilanı gereğince Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımız bünyesine 34 adet Sözleşmeli Zabıt Katibi, 6 adet Sözleşmeli İcra Katibi kadrosu için sınav izni verilmiştir.

     Sözleşmeli (657/4B) Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı;

    Erzurum Adliyesi ve Mülkahat Adliyelerde alımı yapılacak (34) otuz dört adet Sözleşmeli Zabıt Katibi pozisyonu için başvuru yapıp uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar 10-11.05.2022 tarihlerinde uygulama (klavye) sınavına tabi tutulmuş olup, uygulamalı sınav sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir. 
    '’Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak adayın başvuru yaptığı komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.’’ maddesi uyarınca;
    Erzurum Adliyesi ve Mülhakat Adliyelere alımı yapılacak (34) otuz dört adet Sözleşmeli Zabıt Katibi pozisyonuna aşağıda listede isimleri bulunan ilk 102 aday (izin verilen 34 kadronun 3 katı) sözlü mülakata girmeye hak kazanmışlardır.
    Sözlü sınav ilk 51 kişi için 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü, sonraki 51 kişi için 26 Mayıs 2022 Perşembe günü ekli listede belirtilen saatlerde Erzurum Adliyesi 1. Kat Toplantı salonunda yapılacaktır.
    Adayların sınava gelirken kimlik belgelerini mutlaka yanlarında getirmeleri gerekmekte olup, aksi halde sözlü sınava alınmayacaklardır.
 

    Sözleşmeli (657/4B) İcra Katipliği Uygulama Sınavı;
    

    Erzurum Adliyesi ve İspir Adliyesine alımı yapılacak (6) altı adet Sözleşmeli İcra Katibi pozisyonu için başvuru yapıp uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar 11.05.2022 tarihinde uygulama (klavye) sınavına tabi tutulmuş olup, uygulamalı sınav sonuçları aşağıdaki listede belirtilmiştir.
    '’Uygulamalı sınavda başarılı olanlardan, sınav komisyonunca doğru olarak kabul edilen kelime sayısı esas alınmak kaydıyla, en fazla doğru kelime yazan adaydan başlanarak adayın başvuru yaptığı komisyon için ilan edilen pozisyonun 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.’’ maddesi uyarınca;
    Erzurum Adliyesi ve İspir Adliyesine alımı yapılacak (6) altı adet Sözleşmeli İcra Katibi pozisyonuna aşağıda listede isimleri bulunan ilk 18 aday (izin verilen 6 kadronun 3 katı) sözlü mülakata girmeye hak kazanmışlardır.
    Sözlü sınav 27 Mayıs 2022 Cuma günü, ekli listede belirtilen saatte Erzurum Adliyesi 1. Kat Toplantı salonunda yapılacaktır. 
    Adayların sınava gelirken kimlik belgelerini mutlaka yanlarında getirmeleri gerekmekte olup, aksi halde sözlü sınava alınmayacaklardır. 


HUSUSLARI YUKARIDA BELİRTİLEN UNVANLARA BAŞVURAN ADAYLARA TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAĞI İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. 

 

Mülakat Tarih ve Saatleri

 Mülakat Türü Mülakat Grubu  Mülakat Tarihi Mülakat Saati
 Zabıt Katipliği 1. Grup (1-25) 25 Mayıs 2022
(Çarşamba)
 09:00 
 
 Zabıt Katipliği 2. Grup (26-51) 25 Mayıs 2022
(Çarşamba)
 13:00
 Zabıt Katipliği 3. Grup (52-77)26 Mayıs 2022
(Perşembe)
09:00
 Zabıt Katipliği 4. Grup (78-102) 26 Mayıs 2022
(Perşembe)
13:00
 İcra Katipliği 1. Grup (1-18) 27 Mayıs 2022
(Cuma)
 09:00
 

 

 //rayp.adalet.gov.tr/resimler/122/dosya/10765-zabit-katipligi-sozlu-mulakata-katilacak-adaylara-iliskin-liste12-05-20227-05-pm.pdf

 

//rayp.adalet.gov.tr/resimler/122/dosya/10780-icra-katipligi-sozlu-mulakatlara-katilacak-adaylara-iliskin-liste12-05-20227-06-pm.pdf

 

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr