Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
Sürekli İşçi Alımına İlişkin Duyuru
18.03.2021

KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ.

 

T.C

ERZURUM 

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

D U Y U R U

 

            Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından 4857 sayılı iş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi uyarınca istihdam edilmek üzere İŞKUR aracılığıyla 04/03/2021-08/03/2021 tarihleri arasında başvuruları alınan ve 17/03/2021 tarihinde Genel Müdürlüğümüzün toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılarak açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl aday ve aynı sayıda yedek aday belirlenmiştir.  

            Söz konusu kurada ASİL ve YEDEK olarak belirlenen adayların aşağıda belirtilen evrakları en geç 24/03/2021 tarihi mesai bitimine kadar Erzurum Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığımıza bizzat teslim etmeleri gerekmektedir. (Posta vb. yollarla gönderilen evraklar kabul edilmeyecektir.)

 

İSTENİLECEK EVRAKLAR;

1-Beyan Formu  (Bilgisayar üzerinden doldurulacaktır.) TIKLAYINIZ

2-Sağlık Beyanı, TIKLAYINIZ

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

4-Diploma Aslı veya Onaylı sureti,

5-Adli sicil kaydı,

6-Askerlik durum belgesi (erkek adaylar için),

7-Yerleşim Yeri Belgesi.

 

 

 

Adres

Muratpaşa Mahallesi, Yönetim Cad., 25100 Yakutiye/

Telefon

0442 235 75 35

E-Posta

erzurumcbsisaretadalet.gov.tr